24 Comments

  1. theo ý tôi thì chỉ cần cho chúng tôi xử dụng cái 3g tốc độ cao mà chúng tôi vẫn mua ấy tốt rồi miễn phí cái 3g tốc độ cao cần gì 4g để tốn kinh phí khi mà 3g vẫn đang chưa khai thác hết cho khách hàng …lãng phí quá

    Reply

Post Comment