Mẹo Hay

SHINee(샤이니) – 'VIEW' M COUNTDOWN 150528 Ep.426

Rate this postM COUNTDOWN|Ep.426 빛나는 다섯 남자 ‘샤이니’ 세련되고 감각적인 무대 ‘VIEW’ 샤이니(SHINee) – 뷰(VIEW) World No.1 KPOP Chart Show M COUNTDOWN …

Tag: shinee view, [vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Mẹo Hay Khác: https://meocongnghe.vn/meo-hay

Nguồn: https://meocongnghe.vn

43 Comments

 1. [𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫,𝟏𝟖 𝐊𝐒𝐓 𝐓𝐢𝐦𝐞]⁣
  [𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠]⁣

  𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘴 𝟹 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘦 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘑𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯.⁣

  𝘐𝘵'𝘴 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴, 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘱𝘢𝘪𝘯.⁣

  𝘈𝘭𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘰𝘥𝘢𝘺 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘴 𝘶𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘸𝘢𝘺 𝘢𝘴 𝟹 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘨𝘰, 𝘸𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵 𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘑𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 𝘪𝘴 𝘪𝘯 𝘢 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦.⁣

  𝘑𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯, 𝘸𝘦'𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘦𝘳𝘦… 𝘬𝘦𝘦𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘶𝘭, 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘤𝘺.⁣

  [𝐀𝐋𝗪𝐀𝐘𝐒 𝐁𝐄 𝗪𝐈𝐓𝐇 𝐘𝐎𝐔]⁣

  𝘈 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘩𝘢𝘭𝘧 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭 𝘚𝘩𝘢𝘸𝘰𝘭𝘴 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥.⁣
  🌹❤️💎

  Reply

Post Comment