One Comment

  1. Nhân viên bán hàng tư vấn không rõ ràng. Máy giặt AQua 11.5 kg giả trên 9 triệu, hãng đến bảo hành ghi nhận có lỗi : không lấy được nước xả vải. Bà con chú ý nhé!

    Reply

Post Comment